Stránka se načítá...

Zavřít

Pokud hledáte dívčí oddíl nebo oddíl s jinou věkovou kategorií, přejděte na stránky našeho skautského střediska http://www.skautizlin.cz.

Junák - český skaut, z. s.

Schůzka každý čtvrtek od 16:30 hodin

První oddílová schůzka proběhne 7.9. od 16:30 hodin na klubovně za Baťovou nemocnicí.

Základní informace

Jsme skautský chlapecký oddíl a neustále nabíráme nové členy! Stačí abyste se přišli podívat na kteroukoli schůzku, která se koná každý čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin. Na programu bude spousta zajímavých her, sportovních aktivit a jiných činností. První účast na schůzce není nijak závazná, přijďte se podívat a vyzkoušet.

V současné době nabíráme chlapce ve věku 10 - 14 let. V některých případech lze udělat výjimku a vzít i mladší dítě (záleží na domluvě s rodičem).

Kdo jsme?

Jsme chlapecký skautský oddíl, který působí pod zlínským skautským střediskem Impeesa. Jako 18. oddíl Templáři působíme již od roku 1999 a v současné době máme 15 členů do 15 let a 12 starších členů (vedoucí a roveři).

Jak často budou Vaše děti ve skautu?

Jednou týdně se konají oddílové schůzky, kde děti hrají hry, učí se práce v týmu a rozvíjí se ve skautských dovednostech. Náplň schůzek různorodá, například některé schůzky trávíme na hřišti provozujeme různé sportovní aktivity. Přibližně jednou do měsíce lze očekávat vícedenní výpravu buď pod stan nebo na chatu. Jednou ročně je pak uspořádaný tábor v rozsahu 14 dní.

Kdo bude mít na starosti Vaše děti?

Ondřej Hájek
Aleš Jaroš
Alena Pivodová
Tomáš Pekař
Zavřít

Kpt. Bc. Ondřej Hájek, let

Vedoucí oddílu, v Junáku působí přes 25 let.

VZDĚLÁNÍ:
Vysoká škola: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií

ZAMĚSTNÁNÍ:
Vrchní komisař u Policie České republicky v hodnosti kapitán

ABSOLVOVANÉ KURZY:
Čekatelský lesní kurz
Vůdcovský lesní kurz
Kurz zdravotníka zotavovacích akcí ČČK
Kurz první pomoci (Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví)
Kurz zdravotní aspekt plavání, bezpečnost a záchrana tonoucího - MŠMT

KVALIFIKACE/CERTIFIKACE:
Instruktorská kvalifikace pro snowboard
Instruktorská kvalifikace pro lyže
Osvědčení vůdce malého plavidla
Osvědčení válečného veterána (zahraniční mise Afganistán a Irák)

Zavřít

Mgr. Aleš Jaroš, let

Zástupce vedoucího oddílu, v Junáku působí přes 20 let, více jak 8 let se podílí na vzdělávání činovníků.

VZDĚLÁNÍ:
Vysoká škola: Univerzita Karlova v Praze, Andragogika a personální řízení
Vysoká škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Sociální pedagogika

ZAMĚSTNÁNÍ:
Vedoucí střediska služeb pro lidi bez domova, Charita sv. Anežky Otrokovice

ABSOLVOVANÉ KURZY:
Čekatelský lesní kurz
Vůdcovský lesní kurz
Instruktorská lesní škola
Kurz zdravotníka zotavovacích akcí ČČK
Psychoterapeutický výcvik

KVALIFIKACE/CERTIFIKACE:
Odborná činovnická kvalifikace - metodika skautské výchovy
Odborná činovnická kvalifikace - kultura a estetika
Odborná činovnická kvalifikace - tělesná výchova a sport
Instruktorská kvalifikace Prázdninové školy Lipnice

Zavřít

Bc. Alena Pivodová, let

Zástupce vedoucího oddílu, v Junáku působí přes 15 let.

VZDĚLÁNÍ:
Střední škola: Střední půmyslová škola Zlín
Vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

POVOLÁNÍ:
Student - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, nazující magisterské

ABSOLVOVANÉ KURZY:
Čekatelský lesní kurz Ohitika
Vůdcovský lesní kurz Falconeri
Kurz zdravotníka zotavovacích akcí ČČK

KVALIFIKACE/CERTIFIKACE:
Hlavní vedoucí dětského tábora - akreditováno MŠMT
Pracovník s dětmi a mládeží ve volném čase - akreditováno MŠMT

Zavřít

Ing. Tomáš Pekař, let

Zástupce vedoucího oddílu, člen střediskové rady, v Junáku působí přes 15 let.

VZDĚLÁNÍ:
Střední škola: Střední půmyslová škola Zlín
Vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

ZAMĚSTNÁNÍ:
Acer Czech Republic s.r.o.

ABSOLVOVANÉ KURZY:
Čekatelský lesní kurz Ohitika
Vůdcovský lesní kurz Falconeri
Kurz zdravotníka zotavovacích akcí ČČK

KVALIFIKACE/CERTIFIKACE:
Hlavní vedoucí dětského tábora - akreditováno MŠMT
Pracovník s dětmi a mládeží ve volném čase - akreditováno MŠMT

Kolik to všechno stojí?

Prakticky jediný povinný poplatek je registrační poplatek, který se platí vždy pro následující rok a činí 750,- Kč. To ale neznamená, že se dítě stává skautem až po zaplacení registrace. Členem organizace se stane hned po odevzdání přihlášky, která je následně evidována ve skautském registračním systému (a to například kvůli pojištění na akcích).

Další poplatky jsou spojeny s činností oddílu. Mezi ně patří například jednodenní nebo víkendové akce (výpravy). Jejich cena je různá a ovlivňuje ji hned několik faktorů: doprava, místo pobytu, jídlo. Výpravy pod stan jsou zpravidla levnější než výpravy na vzdálenou chatu.

Je nutné zdůraznit, že vedoucí nejsou nijak honorováni. Mívají pouze slevy na větší akce jako jsou například tábory. Veškerá jejich činnost je dobrovolná.

Kdo financuje oddíl a k čemu jsou tyto finance využity?

Většina potřebných financí na chod oddílu a střediska je pokryta z dotací MŠMT, Magistrátu města Zlína a registračních poplatků jednotlivých členů. Dotace jsou využity primárně na chod střediska (nájem klubovny, spotřeba elektřiny, a jiné) a podporu činnosti oddílů (nákup potřebného vybavení, spotřebního materiálu).

Náš oddíl provozuje různorodé činnosti a pro tyto aktivity má dobré základní vybavení, které je využito při práci s dětmi. Konkrétně se například jedná o sportovní vybavení (míče, volejbalová síť, lakros a další), outdoorové stany, historické stany, horomateriál (sedáky, prsáky, lana, karabiny, a jiné), zdravotnický materiál, tábornické náčiní a další vybavení.

Souhrn poplatků a cen akcí

Roční registrační poplatek 750,- Kč
Cena tábora 2 700 - 3 000,- Kč
Cena víkendové výpravy 100 - 450,- Kč
Cena víkendové výpravy na Ivančenu * 600 - 700,- Kč

*) Výprava na Ivančenu je nejdražší výpravou za rok. Její cena vysoká hlavně kvůli dopravě a ubytování.

Co všechno lze s námi zažít?

Skauting

Skauting

Commandos

Commandos

Sport

Sport

Larp

Tématické hry

Zavřít

Skauting

Skauting, to jsou dvě základní věci – jednak skupina lidí, přátel a kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.

V našem oddílu se zaměřujeme na prohloubení skautských dovedností, kterými jsou například bezpečné rozdělávání ohně (a to i na sněhu, bez papíru a podobně), spaní v přírodě ve stanu i pod improvizovaným přístřeškem, orientace v přírodě podle mapy a buzoly, zacházení se sekerou a nožem a další skautské dovednosti. Součástí skautingu je i duchovní rozvoj dítěte. Děti se učí žít dle skautského zákona a slibu, uznávat a ctít hodnoty a autority.

Zavřít

Commandos

V rámci oddílové činnosti pořádáme akce s označením Commandos. Tyto akce jsou oproti ostatním odlišné, využíváme při nich airsoftových zbraní. Právě z toho důvodu jsou tyto typy akcí určené pro starší členy (15+), kteří mají k této činnosti souhlas rodičů.

Náplň takových akcí je různorodá, od airsoftových bitev, přes nácvik taktiky, až po náročné vícedenní kurzy. Právě na takových kurzech si někteří kluci mohou šáhnout na dno svých sil nebo zdokonalit své dovednosti v oblasti topografické či střelecké přípravy. Nošení těžkých batohů a přespávání v maskovaných improvizovaných přístřešcích je samozřejmostí.

Zavřít

Sport

Sport a aktivní pohyb je pro děti velice důležitý a tak k němu také přistupujeme. Program na schůzkách a táborech je připravován tak, aby děti přirozeně rozvíjely svoji fyzickou zdatnost.

Mezi běžné aktivity patří pohybové hry na schůzkách, v teplých měsících bývají sportovní schůzky mimo klubovnu na různých sportovištích ve městě, kde chlapci hrávají fotbal, softball, ringo a další. Občas se koná i schůzka na bazénu a jednou ročně pořádáme florbalový turnaj. Na víkendových akcích a táborech děti mohou zažít nejrůznější aktivity jako tůry, skálolezení, střelbu, lukostřelbu, šerm s měkčenými meči, volejbal, plavání, zimní sporty a mnoho dalších činností.

Zavřít

Tématické hry

Hry na určité téma nazýváme symbolickým rámcem. Symbolický rámec je možné chápat jako určitý „obal“ skautského programu, který mu dodává atraktivitu a zvětšuje motivaci dětí. Symbolický rámec také rozvíjí fantazii a představivost dětí a učí je zábavnou formou jinak nudná témata.

V našem oddílu děti na výpravách a táborech zažily již mnohá dobrodružství od fantasy světů až po sci-fi akce. Mezi oblíbené akce dětí patří historické výpravy ze světa Zaklínače a jednodenky z našich dějin (jednodenní městská hra k různým historickým událostem, jako např. ukončení 2. světové války, atentát na Heydricha apod.) Tábory a výpravy jsme měli například na téma Hobit, Hvězdná brána, Samurajové, Piráti, Akta X, bitva Severu proti Jihu a další.

Víte, že...

Junák má jeden z nejlepších vzdělávacích systémů. Mladší členové Junáka se mohou účastnit tzv. rádcovských kurzů, které by se daly přirovnat k „dětským manažerským kurzům“. Budoucí rádci družin se na kurzech učí jak pracovat v týmu, správně připravovat program na schůzky nebo vést svou družinu. Pro starší členy jsou pak určeny kurzy akreditováné MŠMT, které jsou určeny pro získání kvalifikace nutné k vedení oddílu.

Jednou za čtyři roky se koná celosvětové setkání skautů. Toto setkání se nazývá Jamboree a v roce 2015 se koná v Japonsku. Na Jamboree se skauti nejenom seznamují a hrají hry, ale také se vzdělávají vtipnou formou a hrou ve věcech globálních problémů (odpad, diskriminace, lidská práva) nebo si zkoušejí různé pokusy a zajímavosti. Zároveň prezentují svou zemi. Čeští skauti se prezentují kromě tradičních jídel, řemesel a tanců také podsadovými stany, které vymysleli na začátku 20. století čeští skauti.

Jednou za dva roky změří skauti z celé republiky své síly ve Svojsíkově závodě. První závod se konal v roce 1946 v Praze a své jméno nese po zakladateli skautingu v České republice Antonínu Benjamínu Svojsíkovi. Závody se opakují v periodě dvou let a skautské družiny v nich soutěží v klasických tábornických dovednostech, při závodu je velký důraz kladen na týmovou spolupráci.

Členy Junáka bylo mnoho významných Čechů. Jako například prezidenti Edvard Beneš a Václav Havel, držitel Oscara Theodor Pištěk, režisér Jiří Menzel, filosof prof. Erazim Kohák, hrdina protinacistického odboje Jan Kubiš a mnoho dalších.


Jak se přihlásit?

Nejlepší cestou bude kontaktovat vůdce oddílu Ondřeje Hájka na uvedeném telefonním čísle nebo emailové adrese. Pokud dáváte přednost přímému kontaktu, můžete přijít přímo na schůzku a domluvit se s námi na místě. Další informace naleznete na oddílových stránkách.

Hledáte jiný oddíl?

Pokud nejsme oddíl, který hledáte, můžete se podívat na stránky našeho střediska http://www.skautizlin.cz, kde naleznete ostatní oddíly různých věkových kategorií.

Kontakt

Ondřej Hájek (Vůdce oddílu) OH18[at]seznam.cz +420 603 105 222
Aleš Jaroš (Zástupce vůdce oddílu) ales.jaros[at]gmail.com +420 775 346 634
Alena Pivodová (Zástupce vůdce oddílu) al.pivodova[at]email.cz +420 736 489 846
Tomáš Pekař (Zástupce vůdce oddílu) tpekar[at]volny.cz +420 724 585 283

Jak se dostat na klubovnu?

Adresa klubovny Ulice Žabárna, Zlín, 760 01
GPS souřadnice 49°13'40.695"N 17°42'11.584"E
Skautská klubovna Žabárna

Podpořte náš nábor

Pokud budete chtít podpořit náš nábor, můžete umístit náborový leták například na nástěnku v práci či ve škole.

Náborový leták máte ke stažení níže.